8.09.2010

Demokles'in kılıcı dedikleri...Milattan önce IV. yüzyılda yaşamış olan Syrakusal tiranı Dionysios, basit bir aileden yetişmiş olmasına rağmen, cesareti ve kurnazlığı ile devrinin önemli hükümdarlarından biri oimayı başarmış. Kartaca ile yaptığı bîr çok savaştan sonra Syraku-zai, bölgedeki en güçlü devletlerden biri haline gelmişti. Demokrasiyi savunan ve zenginlere karşı halkı tutar görünen bu kurnaz devlet adamı, gaddarlığı ile tanınırdı.
Bu ünlü devlet adamının, Demokles adında bir nedîmi vardı. Efendisine durmadan krallığın nimetlerini sayarak onu usandıran bu adama Dianysios birgün
- Senin de bir süre krallığın mutluluğunu tatmanı istiyorum, diyerek tahtını ona bıraktı. Demokles tahta sevinerek oturdu. Gelgelim, tahtın tam üstünde, bir tek at kılına bağlı olarak asılı duran bir kılıç gördü. Her an başına düşecekmiş gibi duran kılıç, Demokles'in tahtta değil mutluluk, devamlı bir huzursuzluk ve endişe ile oturmasına neden oldu.
Dionysios'un güçlü bir kral olmasına rağmen, içinde bulunduğu tehlikeleri simgeleyen bu durum, Demokles'e krallığın, dıştan göründüğü gibi mutluluk ve refahtan ibaret olmadığını anlattı.
Bugün de, devamlı bir tehlikenin varlığını belirtmek için, "Demokles'in kılıcı" deyimi kullanılır.


Bu yazı hoşunuza gittiyse RSS abonesi olarak yazıları takip edebilirsiniz

1 yorum:

maxcomputer dedi ki...

Amazing Posts...maxcomputer.info