18.11.2008

dişin yaptığına bak


on yıl önce bir kimyacının ağzından"Bir dişten beyin yap", cümlesini duyduğumuzda bize çok çılgınca görünebilirdi.
Bugünlerde,kök hücreleriyle yapılan araştırmalar,kök hücrelerinden (Sinir, kas, vb.) uzmanlaşmış hücrelerin çeşitli tiplerini elde edilebilmesi için benzersiz fırsatları gösterdi(ana hücreler).
Bu araştırmaların hedefi,kök hücrelerle tedavi metodları ile,kaza ve hastalık sonucunda zarar gören hücreleri yerine getirmek olacaktır.Bu hücreler gerektiği yerde değişik doku ve organlarda kullanılabilecek. alzheimer, vuruş, ölümcül kalp krizi ve bu tür hastalıklarda tamamen tedavi edilebilecek.Kabaca insan vücudu için yedek parçaların üretilebilecek.Geçen 1.5 yıl içinde elde edilen sonuçlar Emory üniversitesi deki bilim adamları tarafından yayınlanmıştı.Diş eti sinir kan hücreleri ve birkaç doku hücresi dişimizin içini kapsar. Üstelik, diş hekimi, bizim sinirimizi çektiği zaman, neredeyse bütün dişle ilgili eti çıkartır.
araştırmacılar, rhesus macaque maymununun bir dişinden izole kök hücreleri laboratuvar farelerinin beynin bir alanı olan hipokampüse yerleştirdiler.
fare kök hücrelerinin cerebrumunda çeşitli sinyallerin etkisinin altında sinir hücrelerinin morfoloji ve fizyolojik karakteristiklerinde değişiklikler gözlendi.
Diş eti kök hücreleri, karakteristik özellikleriyle kemik iliğine benzerliği tespit edilmişti.
Embriyodan farklı, bu fırsatlar hücrelerin birkaç tipiyle sınırlıdır. onların avantajları Diş hekimine bir ziyaretle vücuttan herhangi bir zamanda geri alınabilir ve davranışın bağışık sistemiyle tam olarak uyuşabilir.
For english
Only a few decades statement that can "make the brain of a tooth" would sound like folly, issued from the mouth of someone confident alhimik.Nowadays, however, research with stem cells revealed unique opportunities to obtain various types of specialized cells (nerve, muscle, etc.) of general purpose stem cells (also known as the "mother of all cells).

The purpose of research with stem cells to develop therapeutic methods in which damaged tissues or organs (due to accident or illness) will be fully recovered by means of general cells that become necessary according to each case type cells of a tissue or organ.Then diseases as Altshaymer, stroke, heart attack and several other fatal would become fully lechimi.

Roughly that option was oprilichena production of spare parts for the human body. The chief problem lies in how to make these general purpose stem cells to specialize.

In the last year and a half had achieved major successes, and most recently by Emory University researchers published their results for the receipt of nerve cells from stem cells zabnata pulp.

Moreover, when the dentist pull our nerve, virtually removed all the dental pulp. More curious is it seen on the top of the dental needle. The isolated stem cells from a tooth of the rhesus macaque monkey (which is often used for various tests in medicine) researchers placed in hipokampusa - an area of the cerebral laboratory mice (other less-used experimental animals). Caught in the surroundings of nerve cells and under the influence of various signals in the cerebrum of mice stem cells started to acquire the characteristic morphological and physiological characteristics of nerve cells.

After time completely integrated and started to perform inherent in nervous tissue functions. The stem cells from dental pulp were found relatively recently - in 2000 their characteristics are very similar to stem cells derived from bone marrow.Unlike the embryo, however, opportunities for specialization is limited to several types of cells, but their advantages, such as that can be retrieved at any time from the body (with a visit at the dentist) and fully compatible with the immune system of treatment, make them attractive site for research.

Many of these studies end with promising results, this by turning the gears maymunskite cells in mouse nerve cells. All this coming medicine until the sensational scientific discoveries will become routine treatment practices.

Hiç yorum yok: